Home / nor / Grenserittet / Seeding

Seeding

SEEDINGEN ER NÅ STENGT! Det er kun etteranmeldte (påmeldt etter 17. juli) og deltagere med resultater fra seedingrittene som avholdes etter 17. juli som kan seede seg. Disse kan taste inn resultatene sine i kalkulatoren og få ny pulje i sekretariatet ved uthenting av startnummer. Det er deltagers ansvar å se til at resultatgrunnlaget er på plass innen de oppgitte frister.

Seedingkalkulator

Generelt om vår seeding
Les følgende informasjonen nøye. Har du fortsatt spørsmål kan du henvende deg til: seeding@grenserittet.com

Hva er seeding?
Seeding brukes for at du skal komme i rett startpulje sammen med de på samme prestasjonsnivå som deg selv uavhengig av kjønn og alder! Dette skaper en bedre flyt og en bedre opplevelse for alle deltagere, uansett nivå.

Vi har flere typer seeding:

1) Automatisk seeding pulje 1 - 30

Systemet regner automatisk ut seedingen din forutsatt at du har oppgitt din GrenseID i påmeldingen til seedingsrittene du har deltatt i. Unntaket er Birkebeinerrittet der du oppgir din BirkID hos oss. Automatisk seeding er en dynamisk seeding som plasserer deltagerne i puljer utifra tidligere oppnådde resultater i våre seedingsritt. Seedingen gjelder for "hovedløypa" om ikke annet er angitt.

En liste over våre seedingritt finner du her!

Vil du bli seedingsritt til Grenserittet? Les mer her
Du har ingenting å tape på å delta i mange ritt da kun det beste resultatet blir brukt som seedinggrunnlag.

Deltagere som ikke har tidligere resultater å vise til (useedete) plasseres etter deltagere med seeding i såkalte useedete puljer rangert etter påmeldingsdato.

Seeding starter i løpet av april (med forbehold) og oppdateres deretter én gang daglig fram til 17. juli. Endringer du gjør i seedingen vil derfor ikke nødvendigvis gjenspeile seg i seedingkalkulatoren før påfølgende dag.

Husk at seedingen er dynamisk, og du kan flyttes opp og ned i puljene etter hvert som nye påmeldinger kommer inn. Du kan sjekke din pulje og hvilke resultater vi har registrert på deg i seedingkalkulatoren.

Deltar du i seedingsritt etter 17. juli gjør du en (kostnadsfri) omseeding ved avhenting av startnummeret.

2) Selvseeding

Selvseeding er et tilbud til de som av en eller annen grunn ønsker å start senere enn den tildelte pulja, eller som vil være sikker på å starte sammen med en eller flere andre deltagere (som også må velge selvseeding). Det er mulig å selvseede seg til alle puljer med høyere puljenummer enn den du har fått tildelt gjennom den automatiske seedingen. Å selvseede seg vil si å låse seg i en pulje slik at man ikke følger dynamikken i den automatiske seedingen.

Selvseedingen gjør du selv i seedingkalkulatoren

3) Administrativ seeding

Ta kontakt på seeding@grenserittet.com senest 17. juli hvis du ikke har resultater fra noen av seedingrittene våre, men har andre terrengritt-resultater å vise til. Vi vil i enkelte tilfeller gjøre en forenklet vurdering (= streng seeding) der deltager har gode grunner for å ikke kunne ha stilt i et av seedingrittene. Dette gjelder i hovedsak utenlanske deltagere, veldig unge deltagere eller deltagere fra områder i Norge uten seedingritt i nærheten.

4) Speedseeding

Les om speedseeding her

Siste frist 17. juli!

Etter 17. juli er det ikke mulig å endre sin seeding for andre enn de som sykler speedseeding og de som har meldt seg på etter 17. juli (i hovedsak gjennom kjøp/salg). De som påmeldt etter fristen kan legge inn resultatet sitt i seedingkalkulatoren slik at tildeling av pulje går så kjapt og smidig som mulig når startnummeret skal hentes. Dette er ikke gebyrbelagt. Seedingritt som avholdes etter at vår seeding er stengt, gir likevel mulighet for puljebytte. Dette gjøres i vårt sekretariat ved uthenting av startnummer.

Til info! Grunnen til at seedingen stenger 17. juli er at puljene må låses før startnumrene går i trykken denne datoen.

Vi tar alle forbehold om at det kan bli endringer og justeringer i seedingopplegget underveis.

SQUEEZY Speedseeding

Vil du forbedre din seeding til Grenserittet? Delta i SQUEEZY Speedseeding!

Puljegrensene for 2015 er klare:

Les mer...

Seeding til Birken og Nordsjørittet

Grenserittet gir seeding både til Birken og Nordsjørittet.

Les mer...

Søk status som seedingsritt

Hvert år øker antallet deltagere som stiller til start i Grenserittet med seedingsgrunnlag. Søk status som seedingsritt til Grenserittet og la deltagerne få seeding fra ditt ritt!

Les mer...

Utskriftsvennlig versjon